Miszna: Zeraim, Moed, Naszim

Miszna, główne dzieło Tory ustnej (Tora szebaealpe, w przekazach ustnych od III w. p.n.e.), stanowiąca razem z Gemarą główne części Talmudu, ostatecznie spisana po hebrajsku na przełomie II i III wieku n.e., jest podstawowym komentarzem i wyjaśnieniem Biblii hebrajskiej. Obejmuje sześć działów zwanych porządkami, które dzielą się na traktaty (łącznie sześćdziesiąt trzy), a te z kolei na rozdziały i lekcje zwane także misznami.

Nakładem Wydawnictwa DiG ukazało się pod redakcją naukową Romana Marcinkowskiego opracowanie trzech pierwszych porządków Miszny:

Miszna – Zeraim (Nasiona), pierwszy dział postrzegający przez pryzmat Tory sprawy związane z uprawą roli, płodami ziemi, korzystaniem z nich i dzieleniem się z biednymi.

Miszna –  Moed, drugi dział omawiający sprawy związane z zaniechaniem pracy, odpoczynkiem i świętowaniem, co odnosi się przede wszystkim do szabatu, czyli dnia odpoczynku obchodzonego co tydzień oraz do świąt i postów postrzeganych w kalendarzu rocznym.

Miszna – Naszim (Kobiety), zajmującego się – jak nazwa wskazuje – tematyką kobiecą w różnych jej aspektach.

Publikacje dostępne wyłącznie na miejscu. Serdecznie zapraszamy.

Źródło: http://www.dig.com.pl/index.php?s=wyniki&rodz=8&id=36

 

0

Comments are closed.