Aby zostać Czytelnikiem/Czytelniczką naszej Biblioteki, należy mieć jedynie przy sobie dowód osobisty. Korzystanie z Biblioteki jest bezpłatne.

Poniżej najważniejsze punkty regulaminu Biblioteki

1. Liczba książek wypożyczonych równocześnie przez jednego czytelnika nie może przekroczyć 4 pozycji. Książki wypożycza się na okres 1 miesiąca (z możliwością prolongaty książki o 1 miesiąc).

2. Biblioteka pobiera opłatę w wysokości 0,50 zł od każdego przetrzymanego materiału, naliczaną za każdy dzień po upływie terminie zwrotu.

3. Czytelnicy odpowiadają materialnie za zagubienie lub uszkodzenie udostępnionych dzieł.

4. Użytkownik zobowiązany jest do poinformowania Biblioteki o zmianie miejsca zamieszkania i / lub adresu do korespondencji.

5. Żydowska Biblioteka im. Remu może z własnych powodów zażądać zwrotu dzieł przed upływem terminu wypożyczenia.

pobierz pełen regulamin Żydowskiej Biblioteki im. ReMU

Biblioteka korzysta z systemu bibliotecznego MAK+, w nim przetważane są wszelkie dane osobowe czytelników Biblioteki. Jeżeli mają Państwo pytania z zakresu ochrony danych w MAK+ zapraszamy na oficjalną strone systemu:

Bezpieczeństwo danych w bibliotece korzystającej z systemu MAK+

 

0