12 000 PLN - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

10 000 PLN - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (zakup regałów) 12 000 PLN - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 2 000 USD - Keneth Slater 1 000 USD - Taube Foundation for Jewish Life and Culture

10 000 PLN - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

12 000 PLN - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

10 000 PLN - Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 1 000 USD –  The Taube Foundation for Jewish Life & Culture

1 000 USD –  The Taube Foundation for Jewish Life & Culture

1 000 USD –  The Taube Foundation for Jewish Life & Culture

1 000 USD –  The Taube Foundation for Jewish Life & Culture.

10 000 PLN –  Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 000 USD –  The Taube Foundation for Jewish Life & Culture

10 000 PLN – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji

10 000 PLN – Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji 1 000 USD –  The Taube Foundation for Jewish Life & Culture

14 803,90 PLN – Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji 1 000 USD –  The Taube Foundation for Jewish Life & Culture.

1 000 USD –  The Taube Foundation for Jewish Life & Culture.  

1 000 USD –  The Taube Foundation for Jewish Life & Culture.  

0